27 / 11 / 2015
 
Thi nâng bậc nghề
Đề cương trung cấp CNTT
Thứ hai, 11 Tháng 10 2010 09:14
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN: Tin học
ĐỐI TƯỢNG: Trung cp CNTT (công nhân Tin học bậc 2,3,4,5)
 
Đọc thêm...
 
Đề cương Tin Học CN Viễn thông
Thứ sáu, 08 Tháng 10 2010 08:40
Đề cương thi nâng bậc nghề CN
MÔN: Tin học, đối tượng: Công nhân Viễn thông
Đọc thêm...
 
Đề cương Tin học - CN BCPHBC
Thứ sáu, 08 Tháng 10 2010 08:28
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN  : Tin học
ĐỐI TƯỢNG: Công nhân Bưu chính phát hành báo chí
 
Đọc thêm...
 
Đề cương Tin học - CN BCPHBC
Thứ sáu, 08 Tháng 10 2010 08:28
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN  : Tin học
ĐỐI TƯỢNG: Công nhân Bưu chính phát hành báo chí
 
Đọc thêm...
 
Đề cương BDVHX_Tin Học
Chủ nhật, 28 Tháng 2 2010 15:56
1. Mục đích:
- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản nhất của Tin học, hệ thống máy vi tính, một số hệ điều hành máy tính thông dụng, các phần mềm văn phòng và cách sử dụng các dịch vụ trên Internet.
- Hiểu biết về cơ bản về mạng viễn thông hiện nay, về công nghệ xDSL và cách thức cài đặt một số loại modem Internet ADSL.
- Sử dụng tốt một số phần mềm bưu chính.
Đọc thêm...
 
Đề cương Bưu điện VHX_Bưu chính
Chủ nhật, 28 Tháng 2 2010 15:40
Thực hiện Công văn số:2255/BCVN-DVBC ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, về việc kế hoạch triển khai nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ ở Điểm Bưu điện - Văn hoá xã. Trường Trung học BCVT & CNTT Miền Núi mở các lớp ngắn hạn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng phục vụ tại các Điểm Bưu điện - Văn hoá xã nhằm đáp ứng kịp thời sự phát triển của mạng lưới trong thời gian tới.

Xem chi tiết